Privacy beleid

Melding

SOS STORE behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Check daarom regelmatig de website voor een update van het privacybeleid van SOS STORE.

Gebruik van Cookies

SOS STORE maakt bij het aanbieden van haar elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. SOS STORE maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om het gebruik van de websites gemakkelijker te maken.

Wijzigingen  

Indien je nog vragen mocht hebben over het Privacybeleid van SOS STORE kun je contact met SOS STORE opnemen via de contact pagina op deze site. Als wijziging van het Privacybeleid nodig mocht zijn, dan vind je onder Privacybeleid altijd de meest recente informatie.

Blokkadelijst

Indien een gebruiker de verplichtingen uit de algemene voorwaarden of de geldende wet- en regelgeving niet nakomt en/of naleeft, zal de gebruiker op de blokkadelijst worden geplaatst. Hierdoor kan een gebruiker niet meer gebruik maken van SOS STORE.

Vragen Verwijzingen en links

Op www.sosstore.eu kan er  worden verwezen naar websites van derden. SOS STORE is niet aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving.

Melding Verwijderen profiel

Indien de gebruiker het profiel van SOS STORE wil verwijderen, kan de gebruiker een e-mail sturen naar SOS STORE (info@sosstore.eu) waarna de gebruiker een bevestigingsmail ontvangt dat het profiel verwijderd is.

Beperking Verantwoordelijkheid SOS STORE

SOS STORE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor derden die gebruik maken van de openbare gegevens en materialen van haar producten. SOS STORE is niet aansprakelijk voor het naleven van de wet- en regelgeving omtrent bijvoorbeeld privacy, door deze derden. SOS STORE neemt diverse technische en organisatorische maatregelen (onder andere codering, fysieke beveiliging, wachtwoorden) om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van niet-geautoriseerde toegang, niet-geautoriseerde bekendmaking of anderszins onrechtmatige verwerking, maar kunnen dit niet garanderen. Hiervoor is SOS STORE niet aansprakelijk.

Kennisname, aanpassingen en gebruik (account) persoonsgegevens

SOS STORE raadt het de gebruiker uitdrukkelijk af strafrechtelijke gegevens en/of gegevens omtrent godsdienst, levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele geaardheid of lidmaatschap van een vakvereniging op SOS STORE te plaatsen of in het profiel op te nemen. Daarnaast is het niet toegestaan identificatienummers, zoals het burgerservicenummer (BSN) op SOS STORE te plaatsen of in het profiel op te nemen. Een gebruiker kan zijn/haar account gegevens te allen tijde inzien, middels het inloggen in het persoonlijke profiel. Indien de klant van mening is dat zijn/haar persoonsgegevens verbeterd of aangevuld dienen te worden omdat deze feitelijk onjuist zijn, kan een gebruiker deze gegevens te allen tijde wijzigen en opnieuw opslaan. Een gebruiker kan daarnaast ook aangeven welke delen van zijn/haar profiel openbaar zijn en welke de gebruiker wil afschermen. De gegevens zijn puur inzichtelijk voor SOS STORE. De naam, adres en woonplaats gegevens worden gebruikt om de producten aan u te verzenden en derhalve op schrift gezet. Deze worden via de digitale weg doorgezet naar het magazijn alwaar de gegevens voor verzending klaargemaakt worden.

Vast te leggen gegevens

In het kader van haar reguliere dienstverlening legt SOS STORE(account)gegevens vast in een bestand. Bij het aanmaken van een profiel dient echter in aanmerking te worden genomen dat dit profiel ten doel heeft een verkoop tot stand te brengen en de gegevens als zodanig worden gebruikt binnen de online engine. Na het tot stand komen van een verkoop, kunnen zowel de vragende als aanbiedende partij in contact worden gebracht. Dat contact kan digitaal dan wel telefonisch zijn. SOS STORE gebruikt NAW-gegevens van geregistreerde gebruikers daarnaast om deze op de hoogte te houden van eigen interessante aanbiedingen van producten en diensten en van producten en diensten van zorgvuldig geselecteerde derden. Hierbij tracht SOS STORE rekening te houden met voorkeuren. Indien een geregistreerde gebruiker daar geen prijs op stelt kan hij/zij dergelijk gebruik laten blokkeren door een e-mail te sturen naar info@sosstore.eu (zie ook rechten gebruiker onder kopje Kennisname). Op de website van SOS STORE worden de algemene bezoekgegevens bijgehouden, die niet gekoppeld zijn aan de persoon, zoals onder meer de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is onder meer om de inrichting van de website te verbeteren, zodat SOS STORE haar dienstverlening verder kan optimaliseren.

Vastleggen en verwerking van gegevens

De website www.sosstore.eu wordt geëxploiteerd door SOS STORE, gevestigd te Alkmaar aan het adres Einthovenstraat 111, 1821 BV te Alkmaar. SOS STORE respecteert de privacy van alle gebruikers van het platform en houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De persoonlijke informatie die de gebruiker SOS STORE verschaft, zal altijd vertrouwelijk en met zorg worden behandeld.